Đang tải

Cá Thu Cắt Lát

180.000 đ 199.000 đ

HOT -3%

Cá Bớp Cắt Lát

199.000 đ 230.000 đ

HOT -5%

Cá Nục Suôn

75.000 đ 75.000 đ

-2%

Cá Đuối

160.000 đ 199.000 đ

-12%

Cá Đổng Tươi Ngon

70.000 đ 90.000 đ

-20%

Cá Linh Tươi

70.000 đ 0 đ

-0%

Ca Lóc Đồng

32.000 đ 0 đ

-0%

Cá Rô Phi

27.000 đ 0 đ

-0%

Cá Bã Trầu

90.000 đ 120.000 đ

-15%

Cá trê

40.000 đ 0 đ

-0%

Cá đối

60.000 đ 0 đ

-0%

Mực Lá Tươi Ngon

220.000 đ 250.000 đ

-0%

Mực Ống Size Vừa

190.000 đ 210.000 đ

-0%

Mực Nang

199.000 đ 0 đ

-0%

Tôm Sú Sống

380.000 đ 420.000 đ

-0%

Tôm Càng Xanh

250.000 đ 320.000 đ

-0%